Kupoprodajni ugovor
 • Predugovor
 • Predugovor o kupnji pokretnine i nekretnine
 • Kupoprodaja
 • Ugovor o kupoprodaji nekretnina
 • Ugovor o kupoprodaji pokretnine
 • Kupoprodaja s obročnom otplatom cijene
 • Kupoprodaja s pridržajem prava vlasništva
 • Kupoprodaja s pridržanim pravom boljeg kupca
 • Ugovor o kupoprodaji rabljenog osobnog motornog vozila
 • Ugovor o kupnji na pokus
Ugovor o djelu i građenju
 • Ugovor o djelu
 • Ugovor o građenju
 • Ugovor o uslugama arhitekta
 • Ugovor o projektiranju
Zakup, najam, posudba
 • Ugovor o zakupu
 • Ugovor o najmu
 • Ugovor o najmu stana
 • Ugovor o zakupu poslovnoga prostora
 • Ugovor o posudbi
 • Ugovor o kreditu
 • Ugovor o darovanju (stana)
 • Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
 • Ugovor o doživotnom uzdržavanju
 • Najam ili zakup pokretnina i nekretnina s poreznog aspekta
 • Sustav oporezivanja prometa nekretnina
 • Ugovor o kreditiranju
 • Ugovor o ustupu i raspodjeli imovine za života
 • Ugovor o financijskom leasingu
 • Ugovor o uputi ili asignaciji
Mandat, komisija, zastupanje,
posredovanje, suradnja
 • Ugovor o distribuciji
 • Ugovor o komisiji + primjer ugovora
  BESPLATNI PRIMJERI:
  Ugovor o komisiji
  Primjer ugovora
 • Ugovor o punomoći
 • Ugovor o zastupanju
 • Ugovor o posredovanju
 • Ugovor o poslovnoj suradnji
 • Ugovor o oglašavanju
 • Ugovor o prijevozu
 • Nalog
 • Ugovor o uvozu (Ugovor o uslugama u trgovini s inozemstvom)
 • Ugovor o otpremi (špedicija)
 • Ugovor o franšizi
Osiguranje i zaštita
 • Ugovor o kazni (ugovorna kazna)
 • Ugovor o cesiji
 • Ugovor o ovršnom zalogu nekretnine
 • Ugovor o ovršnom zalogu pokretnina
 • Ugovor o čuvanju poslovne tajne
 • Ugovor o tajnosti o unaprijed sklopljenim ugovorima o suradnji
 • Cesija ili ustup prava na povrat poreza
 • Produženje ugovora (aneks ugovora)
 • Ugovor o prijeboju (kompenzaciji) potraživanja
Akti gospodarskih društava
 • Društveni ugovor
 • Ugovor o osnivanju društva s neograničenom odgovornošću
 • Ugovor o pripajanju d.o.o.
 • Ugovor o spajanju trgovačkih društava
 • Ugovor o podjeli trgovačkih društava kapitala
 • Preoblikovanje dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću
 • Preoblikovanje društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo
 • Osnivanje podružnice u društvu s ograničenom odgovornošću
Radno pravo
 • Ugovor o radu
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - d.d.
 • Ugovor o radu na neodređeno vrijeme - d.o.o.
 • Aneks ugovora o radu na neodređeno vrijeme
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme -  d.o.o.
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme - d.o.o.
 • Ugovor o radu na određeno vrijeme -  d.d.
 • Prestanak i otkaz ugovora o radu
 • Odluka o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu
 • Odluka o osobno uvjetovanom otkazu ugovora o radu
 • Odluka o otkazu  ugovora o radu uvjetovanom skrivljenim ponašanjem radnika
 • Upozorenje na obveze iz radnog odnosa i otkaza ugovora o radu uvjetovanog skrivljenim ponašanjem radnika
 • Redoviti otkaz ugovora o radu radnika
 • Odluka o izvanrednom otkazu  ugovora o radu poslodavca
 • Odluka o izvanrednom otkazu  ugovora o radu radnika
 • Odluka o otkazu ugovora o radu ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Odluke/rješenje o prestanku radnog odnosa
 • Obavijest o prestanku radnog odnosa zasnovanog na određeno vrijeme
 • Sporazum o prestanku ugovora o radu / radnog odnosa
 • Menadžerski ugovor
 • Ugovor o radu člana managementa društva
 • Posebne vrste ugovora o radu
 • Ugovor o radu na izdvojenom  mjestu rada
 • Ugovor o radu u slučaju upućivanja radnika u inozemstvo
 • Ugovor o radu u inozemstvu na određeno vrijeme
 • Pisana potvrda o sklopljenom ugovoru o radu
 • Ugovor o djelu s poreznog aspekta
Svaki ugovor slijedi aktualni primjer!

Kompletan sadržaj možete vidjeti i preuzeti ovdje.VERLAG DASHÖFER, za izdavačku djelatnost, d.o.o.
Trnjanska cesta 45/1, 10000 Zagreb, tel.: 01/46-55-107. fax: 01/46-55-108
info@dashofer.hr, www.dashofer.hr
www.dashofer.hr